การพิมพ์ใบประกาศนียบัตร

แดชบอร์ด

เมื่อต้องการติดตามผลการเรียน ให้ทำการคลิกที่เมนู “แดชบอร์ด” ระบบจะทำการแสดงผลสถานะการเรียนของแต่ละหลักสูตร และความเคลื่อนไหวของเว็บบอร์ด

 

1.การแสดงผลเว็บบอร์ด

 

ในส่วนของการแสดงผลของเว็บบอร์ดในบทเรียนจะแสดงรายละเอียดหัวข้อการสนทนาของหลักสูตรนั้นๆ

 

2.การแสดงผลหลักสูตร

 

ในส่วนของการแสดงผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรจะแสดงหลักสูตรทั้งหมดที่ต้องเรียน และแสดงจำนวนหลักสูตรที่กำลังเรียน และที่ยังไม่เรียนภายใต้หลักสูตรนั้นๆ

 

3.การแสดงผลการเรียน

 

ในส่วนผลการเรียน จะแสดงรายละเอียดผลการเรียนแต่ละสูตร ประกอบด้วย สถานะการเรียน สิทธิการทำแบบทดสอบ และผลคะแนนที่ได้ทำการสอบ