การทำแบบสอบถาม

 

การทำแบบสอบถาม ผู้ใช้จะต้องผ่านการเรียนและการทำแบบทดสอบในหลักสูตรนั้นๆ ระบบจะแสดงประกาศขอความร่วมมือเพื่อร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจ

 

ทำการคลิกที่ปุ่ม "เริ่มทำแบบสำรวจ"

 

ขั้นตอนการทำแบบสำรวจ ผู้ใช้จะต้องไม่ปล่อยให้ข้อมูลเป็นค่าว่าง

 

เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "บันทึกข้อมูล"