รายงานผลการเรียนผู้เรียน

แดชบอร์ด

เมื่อต้องการติดตามผลการเรียน ให้ทำการคลิกที่เมนู “ผลการเรียนผู้เรียน” ระบบจะทำการแสดงผลสถานะการเรียนของแต่ละหลักสูตร 

 

1.การแสดงผลหลักสูตร

 

ในส่วนของการแสดงผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรจะแสดงหลักสูตรทั้งหมดที่ต้องเรียน และแสดงจำนวนหลักสูตรที่กำลังเรียน และที่ยังไม่เรียนภายใต้หลักสูตรนั้นๆ

 

2.การแสดงผลการเรียน

 

ในส่วนผลการเรียน จะแสดงรายละเอียดผลการเรียนแต่ละสูตร ประกอบด้วย สถานะการเรียน สิทธิการทำแบบทดสอบ และผลคะแนนที่ได้ทำการสอบ