การสมัครสมาชิก

 เมื่อเข้ามาที่หน้า website ให้คลิกที่เมนู "สมัครเรียน" ทางด้านบนของ website

 

หลังจากนั้น website จะแสดงหน้าเงื่อนไขในการสมัครสมาชิกให้ผู้ใช้งานอ่านเงื่อนไขในการสมัครเป็นสมาชิกโดยละเอียด แล้วคลิก "ยอมรับเงื่อนไข" และกดตกลง เพื่อทำการสมัครสมาชิก

   

website จะแสดงหน้าการสมัครสมาชิก ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข 
โดยหัวข้อที่เป็นเครื่องหมาย * ไม่ควรเป็นค่าว่าง

  

เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนเสร็จแล้วกด "สมัครสมาชิก" ที่ด้านล่าง website