เสียงบรรยายทั้งหมด

- บทที่ 1. เตรียมตัวอย่างไรเมื่อจะใช้การตลาดออนไลน์

1.1 รู้จักกับการตลาดออนไลน์ 2 มี.ค. 2559  0  1
1.2 สื่อยุคเก่า vs. สื่อยุคใหม่ 2 มี.ค. 2559  0  0
1.3 การได้มาการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลลูกค้าอย่างถูกวิธี 2 มี.ค. 2559  0  0
1.4 การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแต่ละกลุ่ม 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 2. เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์สมัยใหม่ให้โดนใจลูกค้า

2.1 กลยุทธ์การตั้งชื่อโดเมนเนมและการดูแลโดเมนเนม 2 มี.ค. 2559  0  0
2.2 ร้านค้าออนไลน์ที่ดีในรูปแบบเว็บไซต์ 2 มี.ค. 2559  0  0
2.3 ร้านค้าออนไลน์ที่ดีในรูปแบบแอพพลิเคชั่นอุปกรณ์พกพา 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 3. เครื่องมือการตลาดออนไลน์เลือกใช้ให้ถูกทาง

3.1 เครื่องมือออนไลน์สำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการตลาดออนไลน์ 2 มี.ค. 2559  0  0
3.2 เครื่องมือออนไลน์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ 2 มี.ค. 2559  0  0
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลและสิ่งที่ควรทำหลังการทำตลาดออนไลน์ 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 4. กลยุทธ์การตลาดออนไลน์สื่อสารอย่างไรไม่ให้พลาดเป้า

4.1 eMail Marketing 2 มี.ค. 2559  0  0
4.2 Search Engine Marketing 2 มี.ค. 2559  0  0
4.3 Social Marketing 2 มี.ค. 2559  0  0
4.4 Content Marketing 2 มี.ค. 2559  0  0
4.5 Mobile Marketing 2 มี.ค. 2559  0  0
4.6 Location Marketing 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 5. อุปสรรคและทางแก้ไขในการทำธุรกิจออนไลน์

5.1 ความน่าเชื่อถือของธุรกิจออนไลน์ 2 มี.ค. 2559  0  0
5.2 ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ และ มิจฉาชีพในคราบลูกค้า 2 มี.ค. 2559  0  0
5.3 การปกป้องระบบร้านค้าออนไลน์และข้อมูลลูกค้า 2 มี.ค. 2559  0  0

- บทที่ 6. Do &Don't บนธุรกิจออนไลน์

6.1 ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 2 มี.ค. 2559  0  0
6.2 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 2 มี.ค. 2559  0  0
6.3 ภาษีสำหรับธุรกิจออนไลน์ 2 มี.ค. 2559  1  0